𝐔𝐕 𝐂𝐚𝐫𝐞𝟐𝟓𝟒 𝐀𝐢𝐫𝐟𝐥𝐨𝐰 เครื่องฆ่าเชื้อโรคในอากาศ
ด้วยรังสี UVC ที่ถูกพัฒนาให้มาอยู่ในรูปแบบ "ปิด"

เครื่องยับยั้งเชื้อโรคในอากาศด้วยรังสี UVC ที่มีราคาหลักแสน คนหรือสิ่งมีชีวิตไม่สามารถอยู่ในพื้นที่ขณะเปิดใช้งานได้ แต่ 𝐔𝐕 𝐂𝐚𝐫𝐞𝟐𝟓𝟒 𝐀𝐢𝐫𝐟𝐥𝐨𝐰 ถูกพัฒนามาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ในพื้นที่ปิด คนและสัตว์สามารถอาศัยอยู่ในพื้นที่ได้ เป็นมาตรฐานเดียวกับที่โรงพยาบาลเลือกใช้ (Hospital Grade) และเป็นผลิตภัณฑ์นวัตกรรมไทย ปี 2564 

คุณประโยชน์สุดปังของ 𝐔𝐕 𝐂𝐚𝐫𝐞𝟐𝟓𝟒 𝐀𝐢𝐫𝐟𝐥𝐨𝐰 เครื่องยับยั้งเชื้อโรคในอากาศ แบบ Hi Performance ที่คุ้มค่ากว่าราคาที่จ่ายยังไง?

1. ลดการติดเชื้อซ้ำซ้อน เป็นเครื่องเดียวที่ช่วยได้

ภาวะติดเชื้อซ้ำซ้อน (Superimposed Infection) คือ ภาวะที่ร่างกายติดเชื้อชนิดใดชนิดหนึ่งอยู่ก่อนแล้ว และมีการติดเชื้อโรคอื่นๆ แทรกซ้อนเข้ามา ซึ่งอาจทำให้อาการเจ็บป่วยยิ่งรุนแรงขึ้น และอาจมีอาการแทรกซ้อนอื่นๆ ตามมา

𝐔𝐕 𝐂𝐚𝐫𝐞𝟐𝟓𝟒 𝐀𝐢𝐫𝐟𝐥𝐨𝐰 เป็นเครื่องยับยั้งเชื้อโรคในอากาศรายแรกและรายเดียวในไทยที่มีเทคโนโลยีลดการติดเชื้อซ้ำซ้อน เนื่องจากสามารถช่วยกำจัดทุกเชื้อโรคในอากาศ จึงลดโอกาสที่ผู้ป่วยจะติดเชื้อโรคแทรกซ้อน รวมถึงช่วยฟื้นฟูสุขภาพปอดให้กลับมาแข็งแรงเร็วขึ้นจากการได้รับอากาศบริสุทธิ์ตลอด 24 ชม. เหมือนสร้างห้องปลอดเชื้อที่บ้านได้แบบ All Time และช่วยลดค่าใช้จ่ายในการรักษาสุขภาพได้อีกด้วย

2. ปรับคุณภาพอากาศให้อยู่ในขั้นดี – ดีมาก ภายใน 2 ชั่วโมง

𝐔𝐕 𝐂𝐚𝐫𝐞𝟐𝟓𝟒 𝐀𝐢𝐫𝐟𝐥𝐨𝐰 ผ่านการรับรองจากศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ERTC) แล้วว่า “สามารถปรับคุณภาพอากาศให้อยู่ในขั้นดี-ดีมาก ภายใน 2 ชั่วโมง”

โดยผลการทดสอบพบว่า จากการทดสอบภายในห้องสำนักงานในสภาพการใช้งานจริง เครื่อง 𝐔𝐕 𝐂𝐚𝐫𝐞𝟐𝟓𝟒 𝐀𝐢𝐫𝐟𝐥𝐨𝐰 สามารถกำจัดเชื้อจุลินทรีย์ ได้แก่ แบคทีเรีย เชื้อรา และเชื้อไวรัสลงได้ ในระยะเวลาการเปิดเครื่องในช่วงเวลา 2-4 ชั่วโมง โดยมีประสิทธิภาพการบำบัดอยู่ในช่วง 36.0-80.5% และมีคุณภาพอากาศตาม IMA Class อยู่ในระดับดี – ดีมาก โดยผ่านเกณฑ์ดัชนีคุณภาพอากาศของการปนเปื้อนจุลินทรีย์ และช่วยลดการเกิดกลิ่นภายในบ้าน หรือภายในห้องได้อย่างดีอีกด้วย

3. กำจัดทุกเชื้อโรคในอากาศภายใน 1.6 วินาที

สำหรับใครที่กำลังมองหาอุปกรณ์สำหรับช่วยปกป้องคนในครอบครัวและคนที่รักให้ปลอดภัยจากเชื้อโรคในอากาศ เครื่อง 𝐔𝐕 𝐂𝐚𝐫𝐞𝟐𝟓𝟒 𝐀𝐢𝐫𝐟𝐥𝐨𝐰 คือ คำตอบที่ใช่

เพราะเครื่อง 𝐔𝐕 𝐂𝐚𝐫𝐞𝟐𝟓𝟒 𝐀𝐢𝐫𝐟𝐥𝐨𝐰 ผ่านการทดสอบจากศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC) แล้วว่า มีประสิทธิภาพยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ในอากาศ ได้แก่ แบคทีเรีย เชื้อรา เชื้อไวรัส และยีสต์ได้ 99.99% ภายใน 1.6 วินาที ด้วยความเข้มข้นของรังสี UVC สูงกว่ามาตรฐาน 30 เท่า แต่ปลอดภัยต่อคนและสัตว์เลี้ยง

4. ผ่านการรับรองจาก 7 สถาบันชั้นนำ

เพราะ 𝐔𝐕 𝐂𝐚𝐫𝐞𝟐𝟓𝟒 𝐀𝐢𝐫𝐟𝐥𝐨𝐰 คือ นวัตกรรมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ได้รับการพัฒนามาจาก “ความใส่ใจ” เราจึงให้ความสำคัญในเรื่องของ “คุณภาพ” โดยการนำเครื่อง 𝐔𝐕 𝐂𝐚𝐫𝐞𝟐𝟓𝟒 𝐀𝐢𝐫𝐟𝐥𝐨𝐰 เข้าทำการทดสอบที่ 7 สถาบันชั้นนำ เพื่อยืนยันในประสิทธิภาพการใช้งานจริง


1. สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)

เป็นเครื่องยับยั้งเชื้อโรคในอากาศด้วยรังสี UVC เพียงเครื่องเดียวในไทยที่ผ่านการรับรองความปลอดภัยจาก สคบ. สามารถจัดจำหน่ายได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

2. ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC)

ผ่านการทดสอบแล้วว่า มีประสิทธิภาพยับยั้งเชื้อโรคในอากาศด้วยการปล่อย UVC Dose สูงกว่ามาตรฐาน 30 เท่า แต่ปลอดภัยต่อคนและสัตว์

3. สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์กรมหาชน)

ผ่านการทดสอบการรั่วไหลของรังสี UVC ขณะใช้งาน และปลอดก๊าซโอโซน ซึ่งเครื่องของเราเป็นเครื่องที่ไม่ปล่อยสาร หรือก๊าซอันตราย รวมถึงรังสี UVC เล็ดลอดออกมาจากตัวเครื่อง มั่นใจได้


4. ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC)

ผ่านการรับรองประสิทธิภาพยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย เชื้อไวรัส เชื้อรา และยีสต์ในอากาศ 99.99% และลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ทันที

5. สำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ผ่านการรับรองประสิทธิภาพยับยั้งเชื้อโคโรนาไวรัส และสามารถกำจัดเชื้อโรคต่างๆ ที่ลอยอยู่ในอากาศ

6. Intertek สถาบันทดสอบระดับโลกที่มี 1,000 สาขาทั่วโลก

ผ่านการรับรองประสิทธิภาพยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย เชื้อไวรัส เชื้อรา และยีสต์ในอากาศ 99.99%


7. ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ERTC)

ผ่านการรับรองแล้วว่า ทำให้ปริมาณเชื้อโรคในอากาศลดลงเมื่อเปิดใช้งานอย่างต่อเนื่อง และปรับคุณภาพอากาศให้อยู่ในขั้นดี – ดีมาก ภายใน 2 ชั่วโมง

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ >>> https://www.goodtechthai.com/research

Share to :