DC Air Filter คืออะไร?

DC Air Filter คือ นวัตกรรมปรับคุณภาพอากาศให้สะอาดบริสุทธิ์โดยกรองฝุ่น พร้อมกับเติมอากาศดี (O2) ไล่อากาศเสีย (CO₂) รวมถึงสารระเหย (VOCs) ออกจากบ้านด้วยหลักการ Balance Airflow PLUS

คุณภาพการนอนหลับดีมากขึ้น

บรรเทาอาการภูมิแพ้

ลดอาการป่วยบ่อย

ฟื้นฟูระบบทางเดินหายใจให้แข็งแรง

สมองปลอดโปร่ง อารมณ์แจ่มใส

คุณสมบัติและจุดเด่นของ DC Air Filter

ดีไซน์สวย ทันสมัย ไม่กระทบกับดีไซน์ของบ้าน

กรองฝุ่นละออง PM 2.5 และเชื้อโรคที่มีขนาดเล็กถึง 0.1 ไมครอน ด้วย HEPA H13

เพิ่มออกซิเจนภายในบ้าน

ลดการสะสมของสารระเหย VOCs

ลดสารก่อภูมิแพ้

ลดกลิ่นไม่พึงประสงค์

ระบบการทำงาน DC Air Filter แบบ Balance Airflow PLUS

DC Air Filter เหมาะกับใคร ?

ออกแบบระบบและติดตั้งโดยทีมผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้เหมาะสมกับพื้นที่การใช้งานของบ้าน ด้วย Balance Airflow PLUS เป็นระบบการทำงานเสมือนเปิดประตู/หน้าต่าง 2 บาน

🔵เติมอากาศจากภายนอกบ้าน ผ่านการกรองละเอียดถึง 0.3 ไมครอน กรองฝุ่นที่มีขนาดเล็กอย่างเช่น PM 2.5 และเติมได้ Oxygen สะอาดเข้าสู่ภายในบ้าน

🔴พร้อมกับดูดอากาศเสียออกจากบ้าน เพิ่มอัตราไหลเวียนอากาศ มีการแลกอากาศใหม่ และเก่าลดการสะสมของสารระเหยเคมี (VOCs, TVOC, HCHO) ลดการสะสมคาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon dioxide หรือ CO₂) โดยไม่ต้องเปิดประตู หรือหน้าต่างบ้าน

✅ช่วยรักษาสมดุลทางอากาศภายในอาคารได้อย่างมีประสิทธิภาพ รักษาความสดชื่น

✅ช่วยลดกลิ่นไม่พึงประสงค์

✅สามารถปรับความชื้นและอุณหภูมิได้อย่างเหมาะสมตามความต้องการ

✅คนในบ้านอยู่แล้วไม่รู้สึกอึดอัด เพราะอากาศมีการถ่ายเทและไหลเวียนอย่างสมดุล

✅ระบบไฟฟ้า DC 24V ช่วยประหยัดไฟฟ้ากรณีที่เปิดต่อเนื่องตลอดวัน ปลอดภัยจากไฟฟ้ารั่ว ช็อต

✅บำรุงรักษาต่ำ ไม่ซับซ้อน เปลี่ยนชุดกรองตามสัญญาณแจ้งเตือน

✅ครอบคลุมพื้นที่กว่า 120 ตร.ม. โดยติดตั้งวางระบบเดินท่อไปยังห้องที่ต้องการได้อย่างเหมาะสม โดยไม่ส่งผลกระทบต่อดีไซน์ของบ้าน

เทียบ DC Air Filter แบบ Balance Airflow PLUS ต่างจากระบบเติมอากาศทั่วไป

คำถามที่พบเจอบ่อย

✅ บ้านที่มีผู้ป่วย หรือผู้สูงอายุที่ต้องการ O2 จำนวนมาก
✅ ผู้ที่มีโรคภูมิแพ้หรือระบบทางเดินหายใจ
✅ บ้านที่มีเด็กหรือสัตว์เลี้ยง
✅ ผู้ที่ต้องการปรับคุณภาพอากาศในบ้าน เพื่อสุขภาพที่ดีของคนในครอบครัว

2 DC Air Filter ต่างกับ ระบบ ERV อย่างไร ?

𝐃𝐂 𝐀𝐢𝐫 𝐅𝐢𝐥𝐭𝐞𝐫 แบบ 𝐁𝐚𝐥𝐚𝐧𝐜𝐞 𝐀𝐢𝐫𝐟𝐥𝐨𝐰 𝐏𝐋𝐔𝐒

ข้อดี

✅ช่วยรักษาสมดุลทางอากาศภายในอาคารได้อย่างมีประสิทธิภาพ รักษาความสดชื่น
✅ช่วยลดกลิ่นไม่พึงประสงค์
✅สามารถปรับความชื้นและอุณหภูมิได้อย่างเหมาะสมตามความต้องการ
✅คนในบ้านอยู่แล้วไม่รู้สึกอึดอัด เพราะอากาศมีการถ่ายเทและไหลเวียนอย่างสมดุล
✅ระบบไฟฟ้า DC 24V ช่วยประหยัดไฟฟ้ากรณีที่เปิดต่อเนื่องตลอดวัน ปลอดภัยจากไฟฟ้ารั่ว ช็อต
✅บำรุงรักษาต่ำ ไม่ซับซ้อน เปลี่ยนชุดกรองตามสัญญาณแจ้งเตือน
✅ครอบคลุมพื้นที่กว่า 120 ตร.ม. โดยติดตั้งวางระบบเดินท่อไปยังห้องที่ต้องการได้อย่างเหมาะสม

ข้อเสีย:

❌เติมอากาศอาจเท่าอุณหภูมิอากาศภายนอก หรือลดลงประมาณ 1-3 องศาเซลเซียส

เครื่องเติมอากาศ ERV (Energy Recovery Ventilation)

ข้อดี:

✅ช่วยเติมอากาศดีเข้ามาภายในบ้าน และดูดอากาศเสียออกจากบ้าน
✅ช่วยประหยัดพลังงานในการรักษาความเย็นหรือความร้อนในอาคาร
✅ช่วยควบคุมความชื้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อเสีย:

❌อาจต้องการการบำรุงรักษาและให้ความสำคัญเป็นพิเศษ
❌ช่วงฤดูร้อนที่อากาศภายนอกมีอุณหภูมิสูง การสลับเปลี่ยนความร้อนอาจไม่มีประสิทธิภาพ
มากเท่าช่วงฤดูหนาว เนื่องจากอากาศภายนอกมีอุณหภูมิใกล้เคียงกับอากาศภายในอาคาร  ❌ช่วงฤดูร้อนที่มีความชื้นสูงอาจก่อให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับความชื้นภายในอาคาร ทำให้เชื้อราและยีสต์เติบโตได้ดี และอาจปนเปื้อนมาในอากาศที่เติมเข้ามาภายในบ้าน

3DC Air Filter ต่างกับ ระบบแรงดันบวก หรือ Positive Ventilation อย่างไร ?

𝐃𝐂 𝐀𝐢𝐫 𝐅𝐢𝐥𝐭𝐞𝐫 แบบ 𝐁𝐚𝐥𝐚𝐧𝐜𝐞 𝐀𝐢𝐫𝐟𝐥𝐨𝐰 𝐏𝐋𝐔𝐒

ข้อดี:

✅ช่วยรักษาสมดุลทางอากาศภายในอาคารได้อย่างมีประสิทธิภาพ รักษาความสดชื่น
✅ช่วยลดกลิ่นไม่พึงประสงค
์ ✅สามารถปรับความชื้นและอุณหภูมิได้อย่างเหมาะสมตามความต้องการ
✅คนในบ้านอยู่แล้วไม่รู้สึกอึดอัด เพราะอากาศมีการถ่ายเทและไหลเวียนอย่างสมดุล
✅ระบบไฟฟ้า DC 24V ช่วยประหยัดไฟฟ้ากรณีที่เปิดต่อเนื่องตลอดวัน ปลอดภัยจากไฟฟ้ารั่ว ช็อต
✅บำรุงรักษาต่ำ ไม่ซับซ้อน เปลี่ยนชุดกรองตามสัญญาณแจ้งเตือน
✅ครอบคลุมพื้นที่กว่า 120 ตร.ม. โดยติดตั้งวางระบบเดินท่อไปยังห้องที่ต้องการได้อย่างเหมาะสม

ข้อเสีย:

❌เติมอากาศอาจเท่าอุณหภูมิอากาศภายนอก หรือลดลงประมาณ 1-3 องศาเซลเซียส

เครื่องเติมอากาศแบบแรงดันบวก (Positive Ventilation)

ข้อดี:

✅ช่วยเพิ่มปริมาณอากาศสะอาดในอาคาร
✅ลดความชื้นภายในอาคาร
✅ลดกลิ่นไม่พึงประสงค์
✅ป้องกันการเกิดสภาวะร้อนบนผิวหน้า

ข้อเสีย:

❌เติมอากาศเท่าอุณหภูมิอากาศภายนอกและอาจเพิ่มการสูญเสียพลังงานในการระบายอากาศที่ไม่จำเป็น
❌ต้องใช้พื้นที่สำหรับการติดตั้งระบบเพิ่มเติม
❌สำหรับบ้าน อาคารที่ปิดแน่น (tightened) ทำให้ระบบอาจดันอากาศภายในบ้านออกไม่ได้ จึงเติมอากาศใหม่ได้ยาก ส่งผลให้คนในบ้านรู้สึกอึดอัด

4ติดตั้งเครื่อง DC Air Filter อย่างไร / ติดตั้งนานไหม?

DC Air Filter ติดตั้งง่ายใช้เวลาเพียง 1 วัน โดยเป็นการติดตั้งระบบตัวเครื่องไว้บนฝ้าเพดาน และเดินท่อต่อไปยังจุดเติมอากาศได้สูงสุด 4 ตำแหน่ง เป็นการติดตั้งที่ไม่ต้องทุบ หรือเจาะผนัง ทำให้ไม่มีผลกระทบต่อความสวยงามของบ้าน

ทั้งนี้ระยะเวลาการติดตั้ง ขึ้นอยู่กับรูปแบบของบ้าน หรือขนาดพื้นที่ที่ต้องการติดตั้ง

5อายุการใช้งาน และการดูแลรักษา

อายุการใช้งาน >> ระบบตัวเครื่องมีอายุการใช้งานได้นาน เนื่องจากเป็นการใช้มอเตอร์กับไฟฟ้ากระแสตรง จึงทำให้ระหว่างใช้งานไม่เกิดการสะสมความร้อน และสามารถเปิดใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง บริษัทมีการรับประกันสินค้าทั้งระบบ 1 ปี

การดูแลรักษา >> การดูแลรักษามีการเปลี่ยนชุดไส้กรองเท่านั้น ที่แนะนำให้เปลี่ยนทุก 6 เดือน หรือขึ้นอยู่กับพื้นที่จังหวัดการใช้งาน อาจจะเปลี่ยนเร็วหรือช้าแตกต่างกันไป โดยบริเวณจุดเติมอากาศ จะมีสัญญาณไฟสีแดงแจ้งเตือนเมื่อถึงอายุการเปลี่ยนไส้กรอง

6 เครื่อง DC Air Filter กินไฟไหม?

เนื่องจากระบบการทำงานของตัวเครื่องจะใช้มอเตอร์กับไฟฟ้ากระแสตรง 24V ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่าย โดยกรณีเปิดใช้งานตลอด 24 ชม. จะเสียค่าไฟประมาณ 120 บาท/ เดือน

7 เครื่องจะดูดความร้อนภายนอกเข้ามาด้วยหรือไม่?

ระบบจะดูดอากาศจากภายนอกเข้ามาด้วยอุณหภูมิตามสภาพอากาศ ณ เวลาที่เปิดใช้งาน โดยหลังจากที่ดูดอากาศเข้ามาผ่านตัวเครื่องจะทำให้อุณหภูมิลดลงจากเดิมประมาณ 1-2 องศาเซลเซียส ก่อนเติมอากาศเข้าภายในบ้าน

8 เครื่อง DC Air Filter ทำให้เครื่องปรับอากาศทำงานหนักขึ้นหรือไม่?

เครื่อง DC Air Filter ไม่ทำให้เครื่องปรับอากาศทำงานหนักขึ้น

9 ทำไมต้องเป็นไฟฟ้ากระแสตรง (DC) ?

ระบบ DC Air Filter ใช้ไฟฟ้ากระแสตรง (DC) กำลังไฟฟ้า 24V ซึ่งส่งผลดีต่อการใช้งานดังนี้

  • - ไม่สะสมความร้อน เปิดใช้งานได้ต่อเนื่องอย่างปลอดภัย
  • - ไม่มีโอกาสเกิดเพลิงไหม้ จากไฟฟ้าลัดวงจร หรือเกิดไฟฟ้ารั่ว ที่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้งาน
  • - ลดการสูญเสียกำลัง (Load Loss) ของมอเตอร์ในระบบ ส่งผลให้มอเตอร์มีความทนทานใช้งานได้ในระยะยาว
  • - ไม่ทำให้เกิดการสูญเสียกระแสไฟฟ้า ซึ่งต่างจากกระแสสลับที่ใช้กันทั่วไป
10 ติดตั้งเครื่อง DC Air Filter แล้ว จำเป็นต้องใช้เครื่องฟอกอากาศอีกไหม?

หากติดตั้งระบบ DC Air Filter แล้ว ลูกค้าไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องฟอกอากาศ เนื่องจากระบบ DC Air Filter สามารถฟอกอากาศ หรือกรองอากาศภายในบ้านได้ทั้งหลัง แต่ถ้าหากลูกค้ามีเครื่องฟอกอากาศอยู่แล้ว แนะนำให้เปิดใช้งานควบคู่กัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้มากขึ้น