เงื่อนไขการรับประกันสินค้า Solar Attic

1. สำหรับโครงการ

 1. รับประกันทั้งระบบ 2 ปี
 2. แผงโซล่ารับประกัน ระบบแผง 100W 20 ปี ต่ำกว่า 100W 10 ปี
 3. มอเตอร์พัดลมรับประกัน 2 ปี
 4. สายไฟรับประกันตามมาตรฐานผู้ผลิต
 5. อุปกรณ์อื่นๆ ที่ใช้ในการติดตั้งรับประกันตามมาตรฐานของผู้ผลิต
 6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการรับประกันอันเนื่องมาจากมีการดัดแปลงระบบ และ/หรือ อุปกรณ์หรือมีการนำอุปกรณ์ที่ไม่ได้ติดตั้งพร้อมระบบตั้งแต่แรกมาต่อเชื่อมระบบ

* ชุดแผ่นกรองอากาศ Filter สำหรับเปลี่ยน 1 ชุด จำนวน 2 ชิ้น ราคาเริ่มต้น 2,800 บาท

2. สำหรับลูกค้าทั่วไป

 1. รับประกันทั้งระบบ 1 ปี
 2. แผงโซล่ารับประกัน 10 ปี
 3. มอเตอร์พัดลมรับประกัน 2 ปี
 4. สายไฟรับประกันตามมาตรฐานผู้ผลิต
 5. อุปกรณ์อื่นๆ ที่ใช้ในการติดตั้งรับประกันตามมาตรฐานของผู้ผลิต
 6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการรับประกันอันเนื่องมาจากมีการดัดแปลงระบบ และ/หรือ อุปกรณ์หรือมีการนำอุปกรณ์ที่ไม่ได้ติดตั้งพร้อมระบบตั้งแต่แรกมาต่อเชื่อมระบบ