รู้หรือไม่⁉️ ปอดอักเสบ คือ โรคร้ายที่คร่าชีวิตเด็กอายุต่ำกว่า 5 ขวบ
ปีละไม่ต่ำกว่า 2 ล้านคนทั่วโลก‼️

เพื่อป้องกันไม่ให้โรคนี้เกิดกับลูกน้อยและคนในครอบครัว มารู้จักกับ โรคปอดอักเสบ ให้มากขึ้น

“ปอดอักเสบ” หรือ “ปอดบวม” (Pneumonia)

คือ ภาวะที่เนื้อปอดเกิดการอักเสบบริเวณหลอดลมฝอยส่วนปลาย ถุงลม และเนื้อเยื่อรอบๆ ถุงลม โดยเกิดจาก 2 สาเหตุหลักดังนี้

1. เกิดจากการติดเชื้อ

1.1) เชื้อแบคทีเรีย โดยเชื้อที่พบบ่อยที่สุด คือ Streptococcus pneumoniae
1.2) เชื้อไวรัส โดยเชื้อที่พบบ่อยมากที่สุด คือ Respiratory Syncytial Virus (RSV) และ Influenza หรือเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่
1.3) เชื้อราต่างๆ

2. เกิดจากปัจจัยอื่นๆ

เช่น ฝุ่น PM 2.5, ควันไฟ, ควันบุหรี่, สารเคมีระเหย ฯลฯ

อาการของโรคปอดอักเสบ

เด็กที่เป็นโรคปอดอักเสบจะมีอาการไข้ ไอ หายใจลำบาก เหนื่อยหอบ หายใจปีกจมูกบาน ขณะหายใจชายโครงหรือหน้าอกบุ๋ม

วิธีป้องกันการเกิดปอดอักเสบ

✅ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์
✅หลีกเลี่ยงการไปในสถานที่แออัด
✅จัดสภาพแวดล้อมให้ปลอดภัยจากปัจจัยที่ทำให้เกิดโรค เช่น ฝุ่น, ควันไฟ, ควันบุหรี่, สารเคมีระเหย ฯลฯ
✅เปิด 𝐔𝐕 𝐂𝐚𝐫𝐞𝟐𝟓𝟒 𝐀𝐢𝐫𝐟𝐥𝐨𝐰 เครื่องยับยั้งเชื้อโรคในอากาศแบบ Hi Performance ภายในพื้นที่ปิดตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อกำจัดทุกเชื้อโรคในอากาศ ซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดโรคปอดอักเสบ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ >>> https://www.goodtechthai.com/research

Share to :