เครื่องเติมอากาศ 𝐃𝐂 𝐀𝐢𝐫 𝐅𝐢𝐥𝐭𝐞𝐫 แบบ 𝐁𝐚𝐥𝐚𝐧𝐜𝐞 𝐀𝐢𝐫𝐟𝐥𝐨𝐰 𝐏𝐋𝐔𝐒

ต่างจากระบบฟอก หรือ กรองอากาศแบบอื่นอย่างไร?


เปรียบเทียบความแตกต่างของระบบฟอกและเติมอากาศทั้ง 3 แบบ คือ

1.ระบบ ERV

2.ระบบ Positive Ventilation

3.ระบบ DC Air Filter แบบ Balance Airflow Plus


1.ระบบERV

– เติมอากาศดีเข้าบ้าน
– ดูดอากาศเสียออกจากบ้าน
– ลดอุณหภูมิอากาศที่เติมเข้ามา
– เพิ่มอัตราการหมุนเวียนอากาศภายในบ้าน
– รักษาสมดุลอากาศภายในบ้าน
– มีการติดตั้ง
– มีการเดินท่ออากาศไปยังห้องต่างๆ
– ระบบไฟฟ้า AC (กระแสสลับ)
– เทคนิคการไหล In-Out
– มีปัญหาเรื่องความชื้นและการควบแน่น จึงอาจก่อให้เกิดปัญหาเชื้อราและยีสต์ภายในบ้านได้
– มีค่าการบำรุงรักษาสูง

2.ระบบ Positive Ventilation

– เติมอากาศดีเข้าบ้าน
– ดูดอากาศเสียออกจากบ้าน
– ไม่ลดอุณหภูมิอากาศที่เติมเข้ามา
– ไม่เพิ่มอัตราการหมุนเวียนอากาศภายในบ้าน จึงอาจทำให้ผู้อยู่อาศัยรู้สึกอึดอีด หายใจไม่สะดวก
– ไม่รักษาสมดุลอากาศภายในบ้าน
– มีการติดตั้ง
– มีการเดินท่อไปยังห้องต่างๆ
– ระบบไฟฟ้า AC (กระแสสลับ)
– เทคนิคการไหล IN
– ไม่มีปัญหาเรื่องความชื้นและการควบแน่น
– มีค่าการบำรุงรักษาในระดับปานกลาง

3.ระบบ 𝐁𝐚𝐥𝐚𝐧𝐜𝐞 𝐀𝐢𝐫𝐟𝐥𝐨𝐰 𝐏𝐋𝐔𝐒

– เติมอากาศดีเข้าบ้าน
– ดูดอากาศเสียออกจากบ้าน
– ไม่ลดอุณภูมิอากาศที่เติมเข้ามา
– เพิ่มอัตราการหมุนเวียนอากาศภายในบ้าน ทำให้ไม่รู้สึกอึดอัด หายใจสะดวก
– รักษาสมดุลอากาศภายในบ้าน
– มีการติดตั้ง
– มีการเดินท่อไปยังห้องต่างๆ (ครอบคลุมพื้นที่กว่า 120 ตร.ม.)
– ระบบไฟฟ้า DC (กระแสตรง)
– เทคนิคการไหล In-Out
– ไม่มีปัญหาเรื่องความชื้นและการควบแน่น
– มีค่าการบำรุงรักษาต่ำ


DC Air Filter แบบ Balance Airflow Plus ให้มากกว่าแค่การฟอกอากาศด้วยฟังก์ชันการสร้างพื้นที่อากาศบริสุทธิ์ที่มีขั้นตอนครบทั้งการกรองกลิ่น กรองฝุ่น PM 2.5 กรองเชื้อโรคบางชนิด เติมอากาศดี ดูดอากาศเสีย รวมถึงเพิ่มการหมุนเวียนของอากาศภายในบ้าน

✅เติมอากาศดี (O₂) เข้าบ้าน
✅ดูดอากาศเสีย (CO₂), PM 2.5, VOCs, TVOC และ HCHO ออกจากบ้าน
✅เพิ่มอากาศหมุนเวียนภายในบ้าน ทำให้อยู่ในบ้านแล้วไม่รู้สึกอึดอัด แม้ไม่ได้เปิดหน้าต่าง
✅กรองฝุ่น PM 2.5 กลิ่นไม่พึงประสงค์ รวมถึงเชื้อโรคบางชนิดที่มีขนาดอนุภาคเล็กถึง 0.3 ไมครอนไม่ให้เข้ามาในบ้านตั้งแต่แรกด้วยฟิลเตอร์ HEPA13 มาตรฐาน 3M
✅ลดสารก่อภูมิแพ้ภายในบ้าน
✅ลดกลิ่นอับ และกลิ่นไม่พึงประสงค์
✅ช่วยให้หลับง่าย หลับสบายขึ้น ไม่อ่อนเพลียง่าย
✅ปรับคุณภาพอากาศให้รู้สึกสะอาดสดชื่น
✅เสริมสร้างพัฒนาการทางสมอง
✅เป็นระบบไฟฟ้ากระแสตรง (DC 24V) กินไฟต่ำ ประหยัดพลังงาน
✅มอเตอร์ระบบเป็น DC สามารถทำงานได้ต่อเนื่องตลอดทั้งวัน
✅สร้างอากาศสะอาดครอบคลุมพื้นที่กว่า 120 ตร.ม. ด้วยการวางระบบเดินท่อไปยังห้องต่างๆ ได้

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ >>> https://www.goodtechthai.com/research

Share to :