นโยบายความเป็นส่วนตัว

        บริษัท กู๊ดเทค อินโนเวชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่) หรือ [Goodtech] (“บริษัทฯ”) มุ่งปกป้องรักษาความเป็นส่วนตัวของลูกค้า จึงจัดทำนโยบายเพื่อแจ้งรายละเอียดการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลและสิทธิของลูกค้าในข้อมูลส่วนบุคคล

 

        นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy) ฉบับนี้ใช้กับการประมวลผลข้อมูลที่เก็บรวบรวมผ่านเว็บไซต์นี้เท่านั้น

 

        คุณเข้าชมหรือกรอกข้อมูลบนหน้าเว็บไซต์ บริษัทฯ มีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่อาจระบุตัวตนของคุณ เช่น

 • ข้อมูลทั่วไป และข้อมูลเพื่อการติดต่อ ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน เป็นต้น
 • ข้อมูลเกี่ยวกับความชอบของคุณต่อสินค้า หรือบริการที่คุณสนใจ
 • ข้อมูลทางเทคนิคที่อาจระบุตัวตนของคุณ ระบุอุปกรณ์ หรือระบุตำแหน่งของคุณ เช่น unique ID, IP Address, หรือตัวระบุอื่นๆ ผ่านทางเบราว์เซอร์ที่คุณใช้งาน

วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม และใช้ข้อมูลของคุณ ดังนี้

 • เพื่อติดต่อสื่อสารให้ข้อมูล และนำเสนอสินค้าบริการของบริษัทฯ
 • เพื่อช่วยวิเคราะห์ข้อมูลให้บริษัทเข้าใจพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ และเพื่อให้บริษัทสามารถพัฒนาเว็บไซต์ให้ดีขึ้น
 • เพื่อพัฒนาการให้บริการแก่ผู้ใช้งานมากขึ้น
 • เพื่อจัดเก็บหรือติดตามข้อมูลเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์ของคุณ และนำมาวิเคราะห์กระแสความนิยม (trend) ความสนใจ (Interest) และวางแผนในด้านการตลาดให้มีประสิทธิภาพ
 • เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดส่งสินค้า และการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ การส่งเสริมการขาย การทำกิจกรรมทางการตลาด และ/หรือโปรแกรมส่งเสริมการขายที่ตรงหรืออาจตรงตามความต้องการของคุณ อาจสนใจในอนาคต โดยผ่านทางช่องทางออฟไลน์ หรือออนไลน์ จึงขอความยินยอมจากคุณก่อนดำเนินการ เพื่อให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนดไว้
 • ถ้าหากคุณไม่ยินยอมให้ข้อมูล ทางบริษัทอาจจะได้รับข้อมูลไม่ครบถ้วน และส่งผลให้การนำเสนอสินค้าหรือบริการให้แก่คุณได้แค่เพียงบางส่วนเท่านั้น

การเปิดเผยข้อมูลไปยังบุคคลที่สาม

 • ทางบริษัทอาจใช้ผู้ให้บริการด้านซอฟท์แวร์ ผู้ให้บริการด้านระบบคลาวด์ แพลตฟอร์ม หรือบริการประมวลผลข้อมูลต่างๆ เช่น Facebook, Google Ads รวมทั้งบริษัทโฆษณา เอเจนซี่ต่างๆ
 • บริษัทที่ให้บริการด้านผู้ตรวจบัญชี หรือที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
 • บริษัทอาจมีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ศาล หรือผู้ที่เกี่ยวข้องหากมีความจำเป็นทางด้านกฎหมาย

ถ้าหากคุณมีความประสงค์ที่จะใช้สิทธิของคุณ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล หรือคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล โปรดติดต่อ บริษัท กู๊ดเทค อินโนเวชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่)