คำถามที่ถามบ่อย

1UV Care254 Airflow ฆ่าเชื้อโรคได้อย่างไร ?

UV Care254 Airflow นวัตกรรมการฆ่าเชื้อโรคในอากาศด้วยรังสี UVC ระบบปิดที่ความยาวคลื่น 254 nm. และมีความเข้มข้นของรังสี หรือ UV Dose สูงกว่ามาตรฐานแนะนำถึง 30 เท่า ปลอดภัยกับคนและสัตว์ขณะเปิดใช้งาน ฆ่าเชื้อโรค 1.6 วินาที แบบ Realtime ภายในอุโมงค์อาบรังสี สิทธิบัตรเฉพาะของแบรนด์ Sol-n

2 สามารถฆ่าเชื้อโรคอะไรได้บ้าง?

UV Care254 Airflow สามารถฆ่าเชื้อโรคได้ทั้ง แบคทีเรีย เชื้อรา ยีสต์ และไวรัส โดยผ่านการทดสอบในห้องปฏิบัติการว่าสามารถฆ่าเชื้อโรคได้ 99.99% และเป็นเพียงผลิตภัณฑ์เดียวที่มีผลการทดสอบยืนยันว่าสามารถฆ่าเชื้อโรคได้มากกว่า 90% ในพื้นที่ใช้งานจริง

3ต้องเปลี่ยนแผ่นกรองไหม?

UV Care254 Airflow ถูกออกแบบมาเพื่อฆ่าเชื้อโรคในอากาศโดยเฉพาะ ภายในตัวเครื่องจึงไม่มีระบบการฟอกหรือกรองอากาศ ทำให้ไม่ต้องเปลี่ยนไส้กรอง และไม่ต้องเสี่ยงต่อการสัมผัสกับเชื้อโรคโดยตรงจากการเปลี่ยนหรือนำแผ่นกรองซึ่งเป็นจุดสะสมของเชื้อโรค เพื่อนำมาล้างทำความสะอาด

4มีเอกสารรับรองไหม?

UV Care254 Airflow ผ่านการทดสอบทั้งในห้องปฏิบัติการและพื้นที่ใช้งานจริง จากหลากหลายสถาบันที่ได้รับความเชื่อถือ เช่น PTEC, BIOTEC, สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (สทน.) , กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์, สคบ., INTERTEK และกรมส่งเสริมสุขภาพสิ่งแวดล้อม

5การรับประกันสินค้า?

UV Care254 Airflow มีการรับประกันสินค้า 1 ปี โดยหลอด UVC มีอายุการใช้งานที่ 8,000 ชั่วโมง (หรือ 1 ปีเท่ากับระยะเวลาการรับประกันสินค้า)

6 สินค้ามีแบบใดบ้าง?

UV Care254 Airflow มีด้วยกัน 3 รุ่น

- รุ่น HOME USE *พื้นที่ไม่เกิน 35 ตารางเมตร
- รุ่น WORK STATION *พื้นที่ไม่เกิน 60 ตารางเมตร
- รุ่น EXPERT SOLUTIONs *พื้นที่ไม่เกิน 85 ตารางเมตร

** สินค้าทั้ง 3 รุ่นมี 2 รูปแบบ คือ แบบติดผนัง และแบบตั้งพื้น