“ไวรัส RSV" คืออะไร?

สรุปข้อมูลเกี่ยวกับ RSV ให้เข้าใจง่าย พร้อมวิธีการป้องกัน
เพื่อนำไปปรับใช้เป็นแนวทางในการดูแลบุตรหลานและคนใกล้ชิดให้ห่างไกลจากโรคนี้

“ไวรัส RSV”  คืออะไร?

โรคทางเดินหายใจที่กำลังระบาดหนักในกลุ่มเด็กเล็ก ติดกันหนักมาก และส่วนใหญ่ติดมาจากเวลาไปโรงเรียน นั่นคือ “โรคติดเชื้อไวรัส RSV”            ผู้ปกครองหลายท่านน่าจะรู้จักกับโรคนี้เป็นอย่างดี แต่ยังมีบางท่านที่มีความรู้เกี่ยวกับโรคนี้น้อยมาก

ไวรัส #RSV มีชื่อเต็มว่า Respiratory Syncytial Virus เป็นเชื้อไวรัสที่ก่อให้เกิดโรคในระบบทางเดินหายใจ สามารถพบได้ในทุกกลุ่มอายุ แต่จะพบบ่อยมากที่สุดในกลุ่มเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 5 ปี โดยสามารถติดต่อกันได้ผ่านการหายใจเอาฝอยละอองจากการไอ จามของผู้ติดเชื้อ รวมถึงการสัมผัสสารคัดหลั่งต่างๆ เช่น น้ำลาย น้ำมูก เสมหะของผู้ติดเชื้อ ฯลฯ

“ไวรัส RSV” ระบาดหนักในช่วงไหน ?

โรคนี้มักจะระบาดหนักใน “ช่วงฤดูฝน” ถึง “ฤดูหนาว” เนื่องจากสภาพอากาศที่เย็นและชื้น จึงทำให้เชื้อไวรัสสามารถเจริญเติบโตได้ดี และมีชีวิตอยู่ในสภาพแวดล้อมได้นานขึ้น

“อาการเมื่อติดไวรัส RSV”

เด็กที่มีร่างกายแข็งแรงเมื่อติดเชื้อแล้วจะมีอาการคล้ายกับไข้หวัดใหญ่ ส่วนเด็กที่มีภูมิคุ้มกันอ่อนแออาจมีอาการรุนแรง เช่น มีไข้สูง หายใจเร็ว หอบเหนื่อย มีเสียงครืดคราดในลำคอ ปอดอักเสบ ระบบหายใจล้มเหลว และอาจนำไปสู่การเสียชีวิตได้อีกด้วย

วิธีการป้องกันไวรัส RSV

– ทำความสะอาดของใช้ ของเล่นของเด็กด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อเป็นประจำ
– หลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อ และการไปในสถานที่แออัด
– สร้างพื้นที่อากาศสะอาดบริสุทธิ์ภายในบ้าน ด้วย 𝐔𝐕 𝐂𝐚𝐫𝐞𝟐𝟓𝟒 𝐀𝐢𝐫𝐟𝐥𝐨𝐰 เพื่อลดความเสี่ยงการติดเชื้อไวรัส RSV (กรณีที่ยังไม่ติด) และลดการติดเชื้อโรคชนิดอื่นแทรกซ้อน (กรณีที่ติดเชื้อแล้ว) และช่วยฟื้นฟูสุขภาพปอดให้แข็งแรง ในช่วงพักฟื้นจากการเจ็บป่วย ทำให้หายป่วยได้เร็วขึ้นกว่าเดิม

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ >>> https://www.goodtechthai.com/research

Share to :