“3 โรคติดเชื้อทางเดินหายใจ ที่พบบ่อยในหน้าฝน"

แพร่เชื้อและติดต่อทางอากาศ บางโรคอันตรายถึงชีวิต!!

หน้าฝนไม่ได้นำพาแค่ความชุ่มฉ่ำมาให้เท่านั้น แต่มันยังนำพาสารพัด “โรคทางเดินหายใจ” เข้ามาด้วย  เพราะติดต่อได้ง่ายผ่านทางอากาศ และใกล้ตัวกว่าที่คิด หากเกิดกับเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ หรือผู้ที่มีภูมิคุ้มกันต่ำก็อาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้เหมือนกัน

𝗚𝗼𝗼𝗱𝘁𝗲𝗰𝗵 สรุป 3 โรคทางเดินหายใจที่พบบ่อยในหน้าฝน ทั้งอาการ วิธีการดูแลรักษา และวิธีการป้องกัน มาให้อ่านแล้ว 

1. ไข้หวัดใหญ่ (Influenza Virus)

ไข้หวัดใหญ่เป็นโรคทางเดินหายใจที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสอินฟลูเอนซา (Influenza Virus) ติดต่อกันได้จากการสัมผัสละอองฝอยจากการไอและการจามของผู้ป่วย องค์การอนามัยโลก (WHO) ประมาณการว่า มีผู้เสียชีวิตจากโรคไข้หวัดใหญ่ถึงปีละ 250,000 – 500,000 คน

อาการเบื้องต้นของไข้หวัดใหญ่:

มีไข้ หนาวสั่น ปวดศีรษะ ปวดกล้ามเนื้อ เจ็บคอ ไอแห้ง ปวดตา มีน้ำมูก หายใจถี่

อาการไข้หวัดใหญ่ที่พบในเด็ก:

มีไข้สูงเฉียบพลัน หนาวสั่น ปวดเมื่อยตามตัวและกล้ามเนื้อ ไอแห้ง เจ็บคอ มีน้ำมูก ในเด็กเล็กอาจมีอาการคลื่นไส้ อาเจียน ถ่ายเหลว ชักจากไข้สูง

อาการไข้หวัดใหญ่ที่พบในผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ:

มีไข้สูง 39-40 องศาเซลเซียส ปวดเมื่อยตามตัว ซึม ทานข้าวไม่ได้ ไอแห้ง เจ็บคอ ไอ มีเสมหะ ในผู้สูงอายุเสี่ยงต่อการเกิดปอดอักเสบติดเชื้อ

 

วิธีการรักษาไข้หวัดใหญ่:

ไข้หวัดใหญ่สามารถหายได้เอง หากอาการไม่รุนแรงให้ดูแลรักษาตัวเองที่บ้านและรักษาตามอาการ เช่น ทานยาลดไข้พาราเซตามอล ถ้ามีน้ำมูกให้ทานยาลดน้ำมูก ดื่มน้ำสะอาดให้เพียงพอ รับประทานอาหารอ่อน และนอนพักผ่อน แต่หากมีอาการรุนแรงให้รีบไปพบแพทย์

วิธีการป้องกันไข้หวัดใหญ่:

– ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์
– ทำความสะอาดของใช้ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อเป็นประจำ
– สวมใส่หน้ากากอนามัยเมื่อต้องไปในสถานที่แออัด
– หลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วย
– ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่เป็นประจำทุกปี เพื่อลดโอกาสการติดเชื้อ และลดความรุนแรงของภาวะแทรกซ้อน

 

สำหรับผู้ที่ติดเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่แล้วแล้ว

แนะนำให้ใช้ 𝐔𝐕 𝐂𝐚𝐫𝐞𝟐𝟓𝟒 𝐀𝐢𝐫𝐟𝐥𝐨𝐰 เครื่องยับยั้งเชื้อโรคในอากาศ แบบ Hi Performance ควบคู่ด้วย เพื่อช่วยลดการติดเชื้อซ้ำซ้อน (Superimposed Infection) เนื่องจากผู้ป่วยจะมีร่างกายที่อ่อนแอเป็นพิเศษ และมีโอกาสที่จะติดเชื้อแทรกซ้อนได้ง่าย และเร็วกว่าปกติ ส่งผลให้ร่างกายหายป่วยได้ช้า และมีโอกาสที่จะทรุดหนักกว่าเดิม เครื่อง 𝐔𝐕 𝐂𝐚𝐫𝐞𝟐𝟓𝟒 𝐀𝐢𝐫𝐟𝐥𝐨𝐰 ยังมีส่วนช่วยฟื้นฟูร่างกายให้หายเจ็บป่วยเร็วขึ้น และลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคจากคนนึงไปยังอีกคนได้ มาตรฐานเดียวกับโรงพยาบาล (Hospital Grade) เลือกใช้ สร้างคุณภาพอากาศที่ดีได้ทุกพื้นที่ของเรา

สำหรับผู้ยังไม่ติดเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่

ป้องกันง่ายๆ ด้วย 𝐔𝐕 𝐂𝐚𝐫𝐞𝟐𝟓𝟒 𝐀𝐢𝐫𝐟𝐥𝐨𝐰 เครื่องยับยั้งเชื้อโรคในอากาศ แบบ Hi Performance เพื่อเสริมเกราะป้องกันจากเชื้อโรค เชื้อไวรัส แบคทีเรียต่างๆ มีประสิทธิภาพในการกำจัดทุกเชื้อโรคในอากาศได้ 99.99% และมีผลการทดสอบในพื้นที่จริง ประสิทธิภาพมากกว่า 90% ฆ่าเชื้อโรคภายใน 1.6 วินาทีด้วยความเข้มข้นของรังสี UVC สูงกว่ามาตรฐาน 30 เท่า แต่ปลอดภัยต่อคุณและสัตว์ สามารถเปิดใช้งานได้ตลอด 24 ชม. จะช่วยปรับคุณภาพอากาศให้อยู่ในขั้นดี-ดีมาก ภายใน 2 ชม. และมีส่วนช่วยลดการเกิดกลิ่นไม่พึงประสงค์ได้อีกด้วย ให้ได้รับอากาศที่บริสุทธิ์ได้ในทุกวันที่บ้านคุณ

 

2. โรคมือ เท้า ปาก

เป็นโรคที่พบบ่อยในเด็กเล็กโดยเฉพาะในช่วงหน้าฝน เกิดจากการติดเชื้อไวรัสกลุ่มเอนเทอโร Enterovirus 71 (EV71) Coxasackie Virus โดยสามารถติดต่อกันได้ผ่านทางระบบทางเดินหายใจ และการสัมผัสน้ำลาย น้ำมูก เสมหะ และอุจจาระของผู้ป่วย รวมถึงสามารถติดต่อกันทางอ้อมโดยการสัมผัสของเล่น ของใช้ มือของผู้เลี้ยงดู น้ำและอาหารที่ปนเปื้อนเชื้อ โรคนี้พบมากที่สุดในกลุ่มเด็กอายุแรกเกิด – 4 ปี ร้อยละ 81.85

เมื่อเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายจะใช้เวลาฟักตัว 3-7 วัน จากนั้นผู้ป่วยจะมีอาการไข้สูง 38-39 องศาเซลเซียส เจ็บคอ ไม่อยากอาหาร น้ำลายไหล ทานอาหารได้น้อย เนื่องจากมีแผลที่กระพุ้งแก้มและเพดานปาก มีผื่นเป็นจุดแดงขึ้นที่มือและเท้า แต่โดยปกติแล้วจะสามารถหายได้เองภายใน 7-10 วัน
ในกรณีที่มีอาการรุนแรงมักเกิดจากเชื้ออีวี 71 ที่ทำให้เกิดอาการสมองอักเสบร่วมกับระบบหายใจและระบบไหลเวียนเลือดล้มเหลว จึงอาจทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตได้ ดังนั้นหากพบว่าผู้ป่วยมีอาการไข้สูง ซึม อ่อนแรง มือสั่น เดินเซ อาเจียน ให้รีบพาไปพบแพทย์โดยเร็วที่สุด

 

วิธีการป้องกันโรคมือ เท้า ปาก:

– ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์
– ทำความสะอาดของใช้ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อเป็นประจำ
– ดูแลความสะอาดและสุขอนามัยของน้ำดื่ม อาหาร และที่พักอาศัย
– สวมใส่หน้ากากอนามัยเมื่อต้องไปในสถานที่แออัด
– หลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วย
– ฉีดวัคซีนโรคมือ เท้า ปาก เพื่อลดโอกาสในการติดเชื้อ และลดความรุนแรงของภาวะแทรกซ้อน

 

สำหรับผู้ที่ติดเชื้อไวรัสมือ เท้า ปากแล้ว

แนะนำให้ใช้ 𝐔𝐕 𝐂𝐚𝐫𝐞𝟐𝟓𝟒 𝐀𝐢𝐫𝐟𝐥𝐨𝐰 เครื่องยับยั้งเชื้อโรคในอากาศ แบบ Hi Performance ควบคู่ด้วย เพื่อช่วยลดการติดเชื้อซ้ำซ้อน (Superimposed Infection) เนื่องจากผู้ป่วยจะมีร่างกายที่อ่อนแอเป็นพิเศษ และมีโอกาสที่จะติดเชื้อแทรกซ้อนได้ง่าย และเร็วกว่าปกติ ส่งผลให้ร่างกายหายป่วยได้ช้า และมีโอกาสที่จะทรุดหนักกว่าเดิม เครื่อง 𝐔𝐕 𝐂𝐚𝐫𝐞𝟐𝟓𝟒 𝐀𝐢𝐫𝐟𝐥𝐨𝐰 ยังมีส่วนช่วยฟื้นฟูร่างกายให้หายเจ็บป่วยเร็วขึ้น และลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคจากคนนึงไปยังอีกคนได้ มาตรฐานเดียวกับโรงพยาบาล (Hospital Grade) เลือกใช้ สร้างคุณภาพอากาศที่ดีได้ทุกพื้นที่ของเรา

สำหรับผู้ยังไม่ติดเชื้อไวรัสมือ เท้า ปาก

ป้องกันง่ายๆ ด้วย 𝐔𝐕 𝐂𝐚𝐫𝐞𝟐𝟓𝟒 𝐀𝐢𝐫𝐟𝐥𝐨𝐰 เครื่องยับยั้งเชื้อโรคในอากาศ แบบ Hi Performance เพื่อเสริมเกราะป้องกันจากเชื้อโรค เชื้อไวรัส แบคทีเรียต่างๆ มีประสิทธิภาพในการกำจัดทุกเชื้อโรคในอากาศได้ 99.99% และมีผลการทดสอบในพื้นที่จริง ประสิทธิภาพมากกว่า 90% ฆ่าเชื้อโรคภายใน 1.6 วินาทีด้วยความเข้มข้นของรังสี UVC สูงกว่ามาตรฐาน 30 เท่า แต่ปลอดภัยต่อคุณและสัตว์ สามารถเปิดใช้งานได้ตลอด 24 ชม. จะช่วยปรับคุณภาพอากาศให้อยู่ในขั้นดี-ดีมาก ภายใน 2 ชม. และมีส่วนช่วยลดการเกิดกลิ่นไม่พึงประสงค์ได้อีกด้วย ให้ได้รับอากาศที่บริสุทธิ์ได้ในทุกวันที่บ้านคุณ

 

3. โรคติดเชื้อ RSV (Respiratory Syncytial Virus)

เป็นโรคทางเดินหายใจที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสที่ชื่อว่า Respiratory Syncytial Virus พบได้ในคนทุกวัย แต่จะพบบ่อยมากที่สุดในกลุ่มเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 5 ปี โดยสามารถติดต่อกันได้จากการหายใจเอาละอองฝอยจากการไอและการจามของผู้ป่วยเข้าไป และการสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ป่วย

องค์การอนามัยโลก (WHO) ประมาณการว่า มีเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ติดเชื้อไวรัส RSV ถึงปีละ 33 ล้านราย เสียชีวิต 66,000 รายถึง 199,000 ราย กลุ่มเสี่ยงรองลงมา คือ ผู้ใหญ่ที่มีอายุมากกว่า 65 ปี โดยเฉลี่ย 158,000 รายต่อปี

อาการของโรคติดเชื้อไวรัส RSV:
เด็กที่มีร่างกายแข็งแรงเมื่อติดเชื้อนี้จะมีอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ แต่สำหรับเด็กที่มีภูมิคุ้นกันอ่อนแออาจมีอาการรุนแรง เช่น หายใจถี่ หอบ เหนื่อย มีเสียงครืดคราดในลำคอ ปอดอักเสบ และอาจทำให้ระบบหายใจล้มเหลวได้

ในปัจจุบันยังไม่มียารักษาโรคติดเชื้อ RSV เพียงแต่จะใช้วิธีการรักษาตามอาการ เช่น การให้ยาลดไข้และยาแก้ไอ และโดยปกติจะสามารถหายเองได้ภายใน 1-2 สัปดาห์

วิธีการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส RSV:

– ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์
– ทำความสะอาดของใช้ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อเป็นประจำ
– ดูแลความสะอาดและสุขอนามัยของน้ำดื่ม อาหาร และที่พักอาศัย
– สวมใส่หน้ากากอนามัยเมื่อต้องไปในสถานที่แออัด
– หลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วย

สำหรับผู้ที่ติดเชื้อไวรัส RSV แล้ว

แนะนำให้ใช้ 𝐔𝐕 𝐂𝐚𝐫𝐞𝟐𝟓𝟒 𝐀𝐢𝐫𝐟𝐥𝐨𝐰 เครื่องยับยั้งเชื้อโรคในอากาศ แบบ Hi Performance ควบคู่ด้วย เพื่อช่วยลดการติดเชื้อซ้ำซ้อน (Superimposed Infection) เนื่องจากผู้ป่วยจะมีร่างกายที่อ่อนแอเป็นพิเศษ และมีโอกาสที่จะติดเชื้อแทรกซ้อนได้ง่าย และเร็วกว่าปกติ ส่งผลให้ร่างกายหายป่วยได้ช้า และมีโอกาสที่จะทรุดหนักกว่าเดิม เครื่อง 𝐔𝐕 𝐂𝐚𝐫𝐞𝟐𝟓𝟒 𝐀𝐢𝐫𝐟𝐥𝐨𝐰 ยังมีส่วนช่วยฟื้นฟูร่างกายให้หายเจ็บป่วยเร็วขึ้น และลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคจากคนนึงไปยังอีกคนได้ มาตรฐานเดียวกับโรงพยาบาล (Hospital Grade) เลือกใช้ สร้างคุณภาพอากาศที่ดีได้ทุกพื้นที่ของเรา

สำหรับผู้ยังไม่ติดเชื้อไวรัส RSV

ป้องกันง่ายๆ ด้วย 𝐔𝐕 𝐂𝐚𝐫𝐞𝟐𝟓𝟒 𝐀𝐢𝐫𝐟𝐥𝐨𝐰 เครื่องยับยั้งเชื้อโรคในอากาศ แบบ Hi Performance เพื่อเสริมเกราะป้องกันจากเชื้อโรค เชื้อไวรัส แบคทีเรียต่างๆ มีประสิทธิภาพในการกำจัดทุกเชื้อโรคในอากาศได้ 99.99% และมีผลการทดสอบในพื้นที่จริง ประสิทธิภาพมากกว่า 90% ฆ่าเชื้อโรคภายใน 1.6 วินาทีด้วยความเข้มข้นของรังสี UVC สูงกว่ามาตรฐาน 30 เท่า แต่ปลอดภัยต่อคุณและสัตว์ สามารถเปิดใช้งานได้ตลอด 24 ชม. จะช่วยปรับคุณภาพอากาศให้อยู่ในขั้นดี-ดีมาก ภายใน 2 ชม. และมีส่วนช่วยลดการเกิดกลิ่นไม่พึงประสงค์ได้อีกด้วย ให้ได้รับอากาศที่บริสุทธิ์ได้ในทุกวันที่บ้านคุณ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ >>> https://www.goodtechthai.com/research

Share to :