“3 โรคติดเชื้อทางเดินหายใจ ที่พบบ่อยในหน้าฝน"

แพร่เชื้อและติดต่อทางอากาศ บางโรคอันตรายถึงชีวิต!!

หน้าฝนไม่ได้นำพาแค่ความชุ่มฉ่ำมาให้เท่านั้น แต่มันยังนำพาสารพัด “โรคทางเดินหายใจ” เข้ามาด้วย  เพราะติดต่อได้ง่ายผ่านทางอากาศ และใกล้ตัวกว่าที่คิด หากเกิดกับเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ หรือผู้ที่มีภูมิคุ้มกันต่ำก็อาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้เหมือนกัน

𝗚𝗼𝗼𝗱𝘁𝗲𝗰𝗵 สรุป 3 โรคทางเดินหายใจที่พบบ่อยในหน้าฝน ทั้งอาการ วิธีการดูแลรักษา และวิธีการป้องกัน มาให้อ่านแล้ว 

1. ไข้หวัดใหญ่ (Influenza Virus)

ไข้หวัดใหญ่เป็นโรคทางเดินหายใจที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสอินฟลูเอนซา (Influenza Virus) ติดต่อกันได้จากการสัมผัสละอองฝอยจากการไอและการจามของผู้ป่วย องค์การอนามัยโลก (WHO) ประมาณการว่า มีผู้เสียชีวิตจากโรคไข้หวัดใหญ่ถึงปีละ 250,000 – 500,000 คน

อาการเบื้องต้นของไข้หวัดใหญ่:

มีไข้ หนาวสั่น ปวดศีรษะ ปวดกล้ามเนื้อ เจ็บคอ ไอแห้ง ปวดตา มีน้ำมูก หายใจถี่

อาการไข้หวัดใหญ่ที่พบในเด็ก:

มีไข้สูงเฉียบพลัน หนาวสั่น ปวดเมื่อยตามตัวและกล้ามเนื้อ ไอแห้ง เจ็บคอ มีน้ำมูก ในเด็กเล็กอาจมีอาการคลื่นไส้ อาเจียน ถ่ายเหลว ชักจากไข้สูง

อาการไข้หวัดใหญ่ที่พบในผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ:

มีไข้สูง 39-40 องศาเซลเซียส ปวดเมื่อยตามตัว ซึม ทานข้าวไม่ได้ ไอแห้ง เจ็บคอ ไอ มีเสมหะ ในผู้สูงอายุเสี่ยงต่อการเกิดปอดอักเสบติดเชื้อ

 

วิธีการรักษาไข้หวัดใหญ่:

ไข้หวัดใหญ่สามารถหายได้เอง หากอาการไม่รุนแรงให้ดูแลรักษาตัวเองที่บ้านและรักษาตามอาการ เช่น ทานยาลดไข้พาราเซตามอล ถ้ามีน้ำมูกให้ทานยาลดน้ำมูก ดื่มน้ำสะอาดให้เพียงพอ รับประทานอาหารอ่อน และนอนพักผ่อน แต่หากมีอาการรุนแรงให้รีบไปพบแพทย์

วิธีการป้องกันไข้หวัดใหญ่:

– ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์
– ทำความสะอาดของใช้ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อเป็นประจำ
– สวมใส่หน้ากากอนามัยเมื่อต้องไปในสถานที่แออัด
– หลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วย
– ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่เป็นประจำทุกปี เพื่อลดโอกาสการติดเชื้อ และลดความรุนแรงของภาวะแทรกซ้อน

 

#สำหรับผู้ที่ติดเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่แล้วแล้ว

แนะนำให้ใช้ 𝐔𝐕 𝐂𝐚𝐫𝐞𝟐𝟓𝟒 𝐀𝐢𝐫𝐟𝐥𝐨𝐰 #เครื่องยับยั้งเชื้อโรคในอากาศ แบบ Hi Performance ควบคู่ด้วย เพื่อช่วยลดการติดเชื้อซ้ำซ้อน (Superimposed Infection) เนื่องจากผู้ป่วยจะมีร่างกายที่อ่อนแอเป็นพิเศษ และมีโอกาสที่จะติดเชื้อแทรกซ้อนได้ง่าย และเร็วกว่าปกติ ส่งผลให้ร่างกายหายป่วยได้ช้า และมีโอกาสที่จะทรุดหนักกว่าเดิม เครื่อง 𝐔𝐕 𝐂𝐚𝐫𝐞𝟐𝟓𝟒 𝐀𝐢𝐫𝐟𝐥𝐨𝐰 ยังมีส่วนช่วยฟื้นฟูร่างกายให้หายเจ็บป่วยเร็วขึ้น และลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคจากคนนึงไปยังอีกคนได้ มาตรฐานเดียวกับโรงพยาบาล (Hospital Grade) เลือกใช้ สร้างคุณภาพอากาศที่ดีได้ทุกพื้นที่ของเรา

#สำหรับผู้ยังไม่ติดเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่

ป้องกันง่ายๆ ด้วย 𝐔𝐕 𝐂𝐚𝐫𝐞𝟐𝟓𝟒 𝐀𝐢𝐫𝐟𝐥𝐨𝐰 #เครื่องยับยั้งเชื้อโรคในอากาศ แบบ Hi Performance เพื่อเสริมเกราะป้องกันจากเชื้อโรค เชื้อไวรัส แบคทีเรียต่างๆ มีประสิทธิภาพในการกำจัดทุกเชื้อโรคในอากาศได้ 99.99% และมีผลการทดสอบในพื้นที่จริง ประสิทธิภาพมากกว่า 90% ฆ่าเชื้อโรคภายใน 1.6 วินาทีด้วยความเข้มข้นของรังสี UVC สูงกว่ามาตรฐาน 30 เท่า แต่ปลอดภัยต่อคุณและสัตว์ สามารถเปิดใช้งานได้ตลอด 24 ชม. จะช่วยปรับคุณภาพอากาศให้อยู่ในขั้นดี-ดีมาก ภายใน 2 ชม. และมีส่วนช่วยลดการเกิดกลิ่นไม่พึงประสงค์ได้อีกด้วย ให้ได้รับอากาศที่บริสุทธิ์ได้ในทุกวันที่บ้านคุณ

 

2. โรคมือ เท้า ปาก

เป็นโรคที่พบบ่อยในเด็กเล็กโดยเฉพาะในช่วงหน้าฝน เกิดจากการติดเชื้อไวรัสกลุ่มเอนเทอโร Enterovirus 71 (EV71) Coxasackie Virus โดยสามารถติดต่อกันได้ผ่านทางระบบทางเดินหายใจ และการสัมผัสน้ำลาย น้ำมูก เสมหะ และอุจจาระของผู้ป่วย รวมถึงสามารถติดต่อกันทางอ้อมโดยการสัมผัสของเล่น ของใช้ มือของผู้เลี้ยงดู น้ำและอาหารที่ปนเปื้อนเชื้อ โรคนี้พบมากที่สุดในกลุ่มเด็กอายุแรกเกิด – 4 ปี ร้อยละ 81.85

เมื่อเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายจะใช้เวลาฟักตัว 3-7 วัน จากนั้นผู้ป่วยจะมีอาการไข้สูง 38-39 องศาเซลเซียส เจ็บคอ ไม่อยากอาหาร น้ำลายไหล ทานอาหารได้น้อย เนื่องจากมีแผลที่กระพุ้งแก้มและเพดานปาก มีผื่นเป็นจุดแดงขึ้นที่มือและเท้า แต่โดยปกติแล้วจะสามารถหายได้เองภายใน 7-10 วัน
ในกรณีที่มีอาการรุนแรงมักเกิดจากเชื้ออีวี 71 ที่ทำให้เกิดอาการสมองอักเสบร่วมกับระบบหายใจและระบบไหลเวียนเลือดล้มเหลว จึงอาจทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตได้ ดังนั้นหากพบว่าผู้ป่วยมีอาการไข้สูง ซึม อ่อนแรง มือสั่น เดินเซ อาเจียน ให้รีบพาไปพบแพทย์โดยเร็วที่สุด

 

วิธีการป้องกันโรคมือ เท้า ปาก:

– ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์
– ทำความสะอาดของใช้ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อเป็นประจำ
– ดูแลความสะอาดและสุขอนามัยของน้ำดื่ม อาหาร และที่พักอาศัย
– สวมใส่หน้ากากอนามัยเมื่อต้องไปในสถานที่แออัด
– หลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วย
– ฉีดวัคซีนโรคมือ เท้า ปาก เพื่อลดโอกาสในการติดเชื้อ และลดความรุนแรงของภาวะแทรกซ้อน

 

#สำหรับผู้ที่ติดเชื้อไวรัสมือ เท้า ปากแล้ว

แนะนำให้ใช้ 𝐔𝐕 𝐂𝐚𝐫𝐞𝟐𝟓𝟒 𝐀𝐢𝐫𝐟𝐥𝐨𝐰 #เครื่องยับยั้งเชื้อโรคในอากาศ แบบ Hi Performance ควบคู่ด้วย เพื่อช่วยลดการติดเชื้อซ้ำซ้อน (Superimposed Infection) เนื่องจากผู้ป่วยจะมีร่างกายที่อ่อนแอเป็นพิเศษ และมีโอกาสที่จะติดเชื้อแทรกซ้อนได้ง่าย และเร็วกว่าปกติ ส่งผลให้ร่างกายหายป่วยได้ช้า และมีโอกาสที่จะทรุดหนักกว่าเดิม เครื่อง 𝐔𝐕 𝐂𝐚𝐫𝐞𝟐𝟓𝟒 𝐀𝐢𝐫𝐟𝐥𝐨𝐰 ยังมีส่วนช่วยฟื้นฟูร่างกายให้หายเจ็บป่วยเร็วขึ้น และลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคจากคนนึงไปยังอีกคนได้ มาตรฐานเดียวกับโรงพยาบาล (Hospital Grade) เลือกใช้ สร้างคุณภาพอากาศที่ดีได้ทุกพื้นที่ของเรา

#สำหรับผู้ยังไม่ติดเชื้อไวรัสมือ เท้า ปาก

ป้องกันง่ายๆ ด้วย 𝐔𝐕 𝐂𝐚𝐫𝐞𝟐𝟓𝟒 𝐀𝐢𝐫𝐟𝐥𝐨𝐰 #เครื่องยับยั้งเชื้อโรคในอากาศ แบบ Hi Performance เพื่อเสริมเกราะป้องกันจากเชื้อโรค เชื้อไวรัส แบคทีเรียต่างๆ มีประสิทธิภาพในการกำจัดทุกเชื้อโรคในอากาศได้ 99.99% และมีผลการทดสอบในพื้นที่จริง ประสิทธิภาพมากกว่า 90% ฆ่าเชื้อโรคภายใน 1.6 วินาทีด้วยความเข้มข้นของรังสี UVC สูงกว่ามาตรฐาน 30 เท่า แต่ปลอดภัยต่อคุณและสัตว์ สามารถเปิดใช้งานได้ตลอด 24 ชม. จะช่วยปรับคุณภาพอากาศให้อยู่ในขั้นดี-ดีมาก ภายใน 2 ชม. และมีส่วนช่วยลดการเกิดกลิ่นไม่พึงประสงค์ได้อีกด้วย ให้ได้รับอากาศที่บริสุทธิ์ได้ในทุกวันที่บ้านคุณ

 

3. โรคติดเชื้อ RSV (Respiratory Syncytial Virus)

เป็นโรคทางเดินหายใจที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสที่ชื่อว่า Respiratory Syncytial Virus พบได้ในคนทุกวัย แต่จะพบบ่อยมากที่สุดในกลุ่มเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 5 ปี โดยสามารถติดต่อกันได้จากการหายใจเอาละอองฝอยจากการไอและการจามของผู้ป่วยเข้าไป และการสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ป่วย

องค์การอนามัยโลก (WHO) ประมาณการว่า มีเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ติดเชื้อไวรัส RSV ถึงปีละ 33 ล้านราย เสียชีวิต 66,000 รายถึง 199,000 ราย กลุ่มเสี่ยงรองลงมา คือ ผู้ใหญ่ที่มีอายุมากกว่า 65 ปี โดยเฉลี่ย 158,000 รายต่อปี

อาการของโรคติดเชื้อไวรัส RSV:
เด็กที่มีร่างกายแข็งแรงเมื่อติดเชื้อนี้จะมีอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ แต่สำหรับเด็กที่มีภูมิคุ้นกันอ่อนแออาจมีอาการรุนแรง เช่น หายใจถี่ หอบ เหนื่อย มีเสียงครืดคราดในลำคอ ปอดอักเสบ และอาจทำให้ระบบหายใจล้มเหลวได้

ในปัจจุบันยังไม่มียารักษาโรคติดเชื้อ RSV เพียงแต่จะใช้วิธีการรักษาตามอาการ เช่น การให้ยาลดไข้และยาแก้ไอ และโดยปกติจะสามารถหายเองได้ภายใน 1-2 สัปดาห์

วิธีการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส RSV:

– ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์
– ทำความสะอาดของใช้ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อเป็นประจำ
– ดูแลความสะอาดและสุขอนามัยของน้ำดื่ม อาหาร และที่พักอาศัย
– สวมใส่หน้ากากอนามัยเมื่อต้องไปในสถานที่แออัด
– หลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วย

#สำหรับผู้ที่ติดเชื้อไวรัส RSV แล้ว

แนะนำให้ใช้ 𝐔𝐕 𝐂𝐚𝐫𝐞𝟐𝟓𝟒 𝐀𝐢𝐫𝐟𝐥𝐨𝐰 #เครื่องยับยั้งเชื้อโรคในอากาศ แบบ Hi Performance ควบคู่ด้วย เพื่อช่วยลดการติดเชื้อซ้ำซ้อน (Superimposed Infection) เนื่องจากผู้ป่วยจะมีร่างกายที่อ่อนแอเป็นพิเศษ และมีโอกาสที่จะติดเชื้อแทรกซ้อนได้ง่าย และเร็วกว่าปกติ ส่งผลให้ร่างกายหายป่วยได้ช้า และมีโอกาสที่จะทรุดหนักกว่าเดิม เครื่อง 𝐔𝐕 𝐂𝐚𝐫𝐞𝟐𝟓𝟒 𝐀𝐢𝐫𝐟𝐥𝐨𝐰 ยังมีส่วนช่วยฟื้นฟูร่างกายให้หายเจ็บป่วยเร็วขึ้น และลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคจากคนนึงไปยังอีกคนได้ มาตรฐานเดียวกับโรงพยาบาล (Hospital Grade) เลือกใช้ สร้างคุณภาพอากาศที่ดีได้ทุกพื้นที่ของเรา

#สำหรับผู้ยังไม่ติดเชื้อไวรัส RSV

ป้องกันง่ายๆ ด้วย 𝐔𝐕 𝐂𝐚𝐫𝐞𝟐𝟓𝟒 𝐀𝐢𝐫𝐟𝐥𝐨𝐰 #เครื่องยับยั้งเชื้อโรคในอากาศ แบบ Hi Performance เพื่อเสริมเกราะป้องกันจากเชื้อโรค เชื้อไวรัส แบคทีเรียต่างๆ มีประสิทธิภาพในการกำจัดทุกเชื้อโรคในอากาศได้ 99.99% และมีผลการทดสอบในพื้นที่จริง ประสิทธิภาพมากกว่า 90% ฆ่าเชื้อโรคภายใน 1.6 วินาทีด้วยความเข้มข้นของรังสี UVC สูงกว่ามาตรฐาน 30 เท่า แต่ปลอดภัยต่อคุณและสัตว์ สามารถเปิดใช้งานได้ตลอด 24 ชม. จะช่วยปรับคุณภาพอากาศให้อยู่ในขั้นดี-ดีมาก ภายใน 2 ชม. และมีส่วนช่วยลดการเกิดกลิ่นไม่พึงประสงค์ได้อีกด้วย ให้ได้รับอากาศที่บริสุทธิ์ได้ในทุกวันที่บ้านคุณ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ >>> https://www.goodtechthai.com/research

Share to :