มีผู้ป่วยจากโรคที่เกิดจากเชื้อรา 13 ล้านคน
และมีผู้เสียชีวิตจากเชื้อราทั่วโลก 1.5 ล้านคน ทุกปี❗️❗️

เชื้อรา อันตรายกว่าที่คุณคิด!! วันนี้ 𝗚𝗼𝗼𝗱𝘁𝗲𝗰𝗵 พามาทำความรู้จักกับ “เชื้อรา”


เชื้อราคืออะไร?

เชื้อรา คือ จุลินทรีย์ในกลุ่มฟังไจ (Fungi) สามารถเจริญเติบโตได้ดีในสภาพแวดล้อมที่มีระดับความชื้นสัมพัทธ์สูงกว่า 60% และมีอุณหภูมิอยู่ในช่วง 25-35°C


เชื้อราเกิดจากอะไร?

เกิดจากสปอร์ของเห็ดราและยีสต์ ซึ่งมีขนาดเล็กมาก ไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่า สปอร์เชื้อราสามารถเติบโตได้ทุกที่ที่มีความชื้นสูงและอุณหภูมิเหมาะสม


อันตรายจากเชื้อรา

ก่อให้เกิดโรคผิวหนังและโรคทางเดินหายใจ เช่น ปอดอักเสบจากการติดเชื้อรา เป็นต้น


โรคที่เกิดจากเชื้อรา

1. กลาก
2. เกลื้อน
3. ปอดติดเชื้อรา ก่อให้เกิดอาการไข้สูง หนาวสั่น ไอ หอบ เหนื่อย หายใจลำบาก
4. เชื้อรามือและเท้า


อาการจากการติดเชื้อรา

1. หากติดเชื้อราที่ผิวหนังจะทำให้ผิวหนังแห้งลอก มีผื่นแดงคัน หรือเป็นวงสีขาว
2. หากติดเชื้อราในปอดจะมีอาการไข้ ไอแห้ง เหนื่อยง่าย หายใจลำบาก


วิธีการป้องกันเชื้อรา

✅รักษาสุขอนามัย และหมั่นทำความสะอาดที่พักอาศัยเป็นประจำ
✅ควบคุมสภาพแวดล้อมของที่พักอาศัยให้มีระดับเความชื้นสัมพัทธ์ที่หมาะสม เพื่อป้องกันการเจริญเติบโตของเชื้อรา
✅ไม่คลุกคลีกับผู้ป่วยที่เป็นโรคจากเชื้อรา
✅ใช้ตัวช่วยกำจัดเชื้อโรค ไวรัส และเชื้อรา โดยเปิด 𝐔𝐕 𝐂𝐚𝐫𝐞𝟐𝟓𝟒 𝐀𝐢𝐫𝐟𝐥𝐨𝐰 #เครื่องยับยั้งเชื้อโรคในอากาศ แบบ Hi Performance ตลอด 24 ชั่วโมง เนื่องจากมีคุณสมบัติในการยับยั้งเชื้อรา เชื้อแบคทีเรีย และไวรัสในอากาศได้ 99.99% ลึกถึงระดับ DNA ของแบคทีเรีย และ RNA ของไวรัส 🧬


ด้วยความเข้มข้นของรังสี UVC สูงกว่ามาตรฐาน 30 เท่า ยืนยันผลการทดสอบโดยศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC)

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ >>> https://www.goodtechthai.com/research

Share to :