“หวัดแมว” คืออะไร?

รู้หรือไม่!? น้องแมวก็สามารถเป็นหวัดได้ไม่ต่างจากคนนะ!😿

“หวัดแมว”  คืออะไร?

หวัดแมว คือ โรคทางเดินหายใจที่พบได้บ่อยในแมว มีสาเหตุมาจากการติดเชื้อไวรัสจำเพาะในแมว โรคหวัดแมวเป็นโรคที่พบบ่อยในช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลง โรคหวัดแมวเป็นพาหะในการนำไปสู่โรคอื่นๆ และสามารถแพร่กระจายไปสู่น้องแมวตัวอื่นๆ ได้อีกด้วย

มาทำความรู้จักวิธีป้องกันโรคหวัดแมว เพื่อสร้างสุขภาพที่ดีให้กับน้องๆ 🐱ในบทความนี้กัน

โรคทางเดินหายใจที่พบได้บ่อยในแมว “หวัดแมว” มีสาเหตุมาจากการติดเชื้อไวรัสจำเพาะในแมว ได้แก่ Feline Herpesvirus (FHV) และ Feline Calicivirus (FCV)

นอกจากนี้ หากน้องแมวภูมิคุ้มกันตกก็สามารถติดเชื้อแบคทีเรียชนิดอื่นๆ เช่น Bordetella bronchiseptica, Chlamydia spp. , Mycoplasma spp. แทรกซ้อนได้

สำหรับอาการของโรคหวัดแมวจะมีอาการคล้ายกับโรคหวัดในคน เช่น มีไข้ ไอ จาม เสียงแหบ มีน้ำมูก มีน้ำตาไหลเยอะ เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม โรคนี้จะติดต่อเฉพาะในหมู่แมวด้วยกันเท่านั้นผ่านการสัมผัสสารคัดหลั่งของแมวที่ป่วยโดยตรง หรือการหายใจเอาฝอยละอองเข้าไป ไม่สามารถติดต่อไปสู่คนหรือสัตว์ชนิดอื่นได้

วิธีการรักษาและป้องกันโรคหวัดแมว

1. หากน้องแมวมีอาการให้รีบพาไปพบคุณหมอ เพื่อให้คุณหมอวินิจฉัย และให้การรักษาตามอาการ เช่น การให้ยาปฏิชีวนะ เพื่อป้องกันการติดเชื้อแบคทีเรียแทรกซ้อน การให้ยาลดน้ำมูกและละลายเสมหะ เป็นต้น
2. หากเลี้ยงแมวหลายตัวให้แยกแมวป่วยออกจากแมวปกติ
3. ดูแลทำความสะอาดพื้นที่ที่น้องแมวอยู่อาศัยเป็นประจำ
4. พาน้องแมวไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคหวัดแมวเป็นประจำทุก

สำหรับทาสแมวคนไหนที่พบเจอปัญหาแมวป่วยติดต่อกัน หรือ concern เรื่องนี้เป็นพิเศษ อยากดูแลปกป้องน้องแมวที่รักจากโรคทางเดินหายใจตั้งแต่ต้นเหตุ แนะนำให้สร้างพื้นที่อากาศสะอาดภายในบ้านด้วย 𝐔𝐕 𝐂𝐚𝐫𝐞𝟐𝟓𝟒 𝐀𝐢𝐫𝐟𝐥𝐨𝐰 เครื่องยับยั้งเชื้อโรคในอากาศ แบบ Hi Performance

เพื่อลดการติดเชื้อไวรัส ลดการติดเชื้อแทรกซ้อน พร้อมดูแลปอดทั้งของคนและสัตว์เลี้ยงให้มีสุขภาพดีขึ้นจากการได้รับอากาศบริสุทธิ์ตลอด 24 ชั่วโมง

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ >>> https://www.goodtechthai.com/research

Share to :