ติดแล้วก็ติดซ้ำได้อีก! ภาวะติดเชื้อซ้ำซ้อน คืออะไร?

หลายคนอาจมีข้อสงสัยว่า “ภาวะติดเชื้อซ้ำซ้อน” คืออะไร? อันตรายต่อสุขภาพอย่างไร?

วันนี้ 𝗚𝗼𝗼𝗱𝘁𝗲𝗰𝗵 สรุปข้อมูลมาให้เข้าใจมากขึ้น

 

“ภาวะติดเชื้อซ้ำซ้อน” (Superimposed Infection) คือ

ภาวะที่ร่างกายติดเชื้อโรคชนิดใดชนิดหนึ่งอยู่ก่อนแล้ว จากนั้นมีการติดเชื้อโรคชนิดอื่นๆ แทรกซ้อนเข้ามา จนทำให้อาการของโรคหรือผลข้างเคียงเพิ่มความรุนแรงขึ้น ร่างกายอ่อนแอ ภูมิคุ้มกันลดลง ส่งผลให้ทรุดตัวลง และอาจเป็นอันตรายร้ายแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้อีกด้วย

 
ยกตัวอย่างภาวะติดเชื้อซ้ำซ้อน

ผู้ป่วย A ติดเชื้อไวรัสโควิด และมีอาการปอดอักเสบอยู่ก่อนแล้ว ภายหลังได้มีการติดเชื้อแบคทีเรีย หรือเชื้อไวรัสชนิดอื่นที่แพร่กระจายอยู่ในอากาศแทรกซ้อนเข้ามาด้วย ก็จะทำให้อาการปอดอักเสบยิ่งแย่ลง และต้องใช้เวลาในการรักษาตัวยาวนานยิ่งขึ้น

รู้แบบนี้แล้ว หากไม่อยากให้ทั้งตัวคุณเองและคนที่คุณรักประสบกับภาวะติดเชื้อซ้ำซ้อน ต้องสร้างพื้นที่ปลอดภัยที่เต็มไปด้วยอากาศสะอาด ปราศจากเชื้อโรค กำจัดตั้งแต่ต้นเหตุ ด้วย 𝐔𝐕 𝐂𝐚𝐫𝐞𝟐𝟓𝟒 𝐀𝐢𝐫𝐟𝐥𝐨𝐰 เครื่องยับยั้งเชื้อโรคในอากาศ แบบ Hi Performance เชื้อโรคตายสนิทภายใน 1.6 วินาที เครื่องเดียวที่มีเทคโนโลยีลดการติดเชื้อซ้ำซ้อน และฟื้นฟูอาการเจ็บป่วยได้ มาตรฐานเดียวกับโรงพยาบาลเลือกใช้ (Hospital Grade)

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ >>> https://www.goodtechthai.com/research

Share to :